Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym
Menu Glowne
Dział 1 > Grupy parafialne > Ministranci

"Ministrare" (łac. - służyć) - Służyć Bogu, przyczyniając się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant poprzez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne nie jest tylko sprawą kapłana lecz, sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Wielu obecnych świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi, dziś są patronami ministrantów - święty Tarsycjusz, święty Stanisław Kostka, święty Alojzy Gonzaga, świety Jan Berchmaus, święty Dominik Savio.

Początków jednak ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby..." ...Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11). Tak, więc ów "praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii.

      Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu. Biskup tak pisze: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego. W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego zarezerwowane było wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa.

      W ŚREDNIOWIECZU do Mszy św. usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego ministranci. W oficjalnych dokumentach Kościoła wzmiankę na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r.
Zapewne starsi pamiętają jeszcze Msze św. odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone balaskami od reszty świątyni.

      Dopiero SOBÓR WATYKAŃSKI II (1962-1965) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji.
W soborowej Konstytucji o Liturgii możemy przeczytać: "Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju życia i stopnia kultury religijnej, spełniając w ten sposób jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza Bożych tajemnic" (KL 19).

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii liczy 29 ministrantów. Są to chłopcy ze szkoły gimnazjalnej i podstawowej.

 1. Adamski Daniel

 2. Baran Marcin

 3. Błach Bartosz

 4. Błach Zbigniew

 5. Bonio Piotr

 6. Borek Karol

 7. Drabik Bartłomiej

 8. Gazarkiewicz Wojciech

 9. Gralec  Mateusz

 10. Jacek Stępień

 11. Jankowski Mariusz

 12. Kiepas  Sebastian

 13. Kleczaj Tobiasz

 14. Koriat Piotr

 15. Kuter Konrad

 16. Lech Dawid

 17.  Łapacz Jakub

 18. Miernikiewicz Karol

 19. Niewadzi Łukasz

 20. Nowak Karol

 21. Nowak Mariusz

 22. Pawełczak Marcin

 23. Pisarski Ernest

 24. Rozwadowski Karol

 25. Sieroń Patryk

 26. Skiba Piotr

 27. Urbańczyk Jakub

 28. Wziątek Cezary

 29. Ziewiecki Albert

Pragniemy jednak zachęcić także mężczyzn starszych którzy pełnili kiedyś służbę ministrancką do tego by stworzyć grupę ministrantów "Starszych" bądź "Ojców". Chętnych proszę o kontakt z wikariuszem tel(0...48) 616 01 07

Zapraszam ponownie.