Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym
Menu Glowne
Dział 1 > Dom Matki i Dziecka

 

    

W latach 80-tych na terenie Jasieńca Iłżeckiego Dolnego rozpoczęto budowę Domu Ludowego. Inicjatorami tejże budowy byli: Kółko Rolnicze, które wszelki dochody z usług świadczonych wsi, przeznaczało na zakup materiałów potrzebnych do rozpoczęcia budowy oraz drugim organem wspierającym ową budowę było Koło Gospodyń Wiejskich. Duży udział w powstaniu Domu Ludowego miał pan Eugeniusz Wiślicz Iwańczyk oraz wiele pracy przy budowie tego budynku w czynie społecznym wykonali sami mieszkańcy Jasieńca Dolnego.


Budowa trwał kilka lat, budynek przykryto, zrobiono instalację elektryczną, otynkowano. Jednak na całkowite wykończenie i otwarcie Domu Ludowego zabrakło funduszy. Mieszkańcy Jasieńca zaczęli się zastanawiać w  jaki sposób wykorzystać budynek. Ustalono wspólnie, że budynek zostanie przekazany Caritas Diecezji Radomskiej by w nim urządzono Dom Spokojnej Starości dla mieszkańców wsi.


23 sierpnia 2000r uchwałą Rady Gminy i miasta Iłża nieruchomość przekazano Caritas Diecezji Radomskiej. Caritas uiściła opłatę za budynek 1% wartości tj. 4000 zł.

        


Decyzją ówczesnego biskupa ordynariusza Jana Chrapka dom zaczęto przygotowywać do utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. Dziełowo to ukończono w 2003r – niestety sam pomysłodawca biskup Jan Chrapek nie doczekał tej chwili.

Dnia 12 listopada 2003r nowy ordynariusz ksiądz biskup Zygmunt Zimowski dokonał poświęcenia ośrodka i nadano mu  imię Jana Pawła II.


5 sierpnia 2003r do ośrodka przybyły dwie siostry  zakonne ze zgromadzenia Sióstr Franciszka od Cierpiących, które swą opieką miały objąć placówkę i które zarazem stanowiły pierwszy personel.

15 września 2003r do ośrodka zostały przyjęte pierwsze pensjonariuszki; były to dwie matki ze swoimi dziećmi, pochodzące z terenu gminy Iłża.

        

23. czerwca 2004r biskup Zygmunt Zimowski dokonał poświęcenia kaplicy znajdującej się na terenie ośrodka.

Od 01. kwietnia 2005r placówka została zreorganizowana i stała się placówką dwufunkcyjną – ośrodkiem interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie i domem dziecka- placówka socjalna. Jej zadaniem jest zapewnienie całodobowej opieki wychowawczej dla dzieci, które zostały pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W placówce przebywają do czasu uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły. Wszystkie dzieci pochodzą z terenu powiatu radomskiego. W chwili obecnej zamieszkuje 19 dzieci od 2 do 17 lat w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych.

 


Dla kobiet i ich dzieci których dotknęło piętno przemocy ośrodek oferuje:

·        współpracę ze szkołami, kuratorami i konsultacje psychologa,

·        bezpieczne schronienie,

·        czas na zebranie myśli,

·        możliwość odzyskania równowagi psychicznej,

·        prowadzenie terapii rodzinnej,

·        umożliwienie uporządkowania spraw rodzinnych i sądowych itp.,

·        pomoc i porady socjalno-bytowe,

·        porady lekarza i pielęgniarki,

·        pełne wyżywienie

 Serdeczne Bóg Zapłać za przygotowanie historii Domu Matki i Dziecka składam

siostrze Joannie Kępa

Zapraszam ponownie.